Loading...

 

 

 

Majlis Perbandaran Pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Bawah

PENGENALAN

Sistem Maklumat Hasil digital Bersepadu Pihak Berkuasa Tempatan

iMPP dibangunkan bagi membantu pengguna dan pihak pengurusan dalam mentadbir dan mengurus kerja-kerja yang berkaitan perakaunan, cukai taksiran am, sewaan gerai, pelesenan, kompaun, permit sementara dan lain-lain urusan yang berkenaan.

Ia bertujuan bagi membolehkan maklumat-maklumat dapat dicapai dan di integrasikan antara satu sama lain, yang mana maklumat-maklumat tersebut dapat diurus dan ditadbir dengan lebih cekap dan tersusun.

Dengan ini, integrasi antara maklumat-maklumat yang diperlukan membolehkan pihak pengurusan menganalisa dan membuat keputusan yang lebih tepat serta lebih berkesan.

Aplikasi Web
Semakan Online
Aplikasi Mobile
Geolokasi

4 SISTEM UTAMA

Sistem Maklumat Hasil Digital Bersepadu Pihak Berkuasa Tempatan
Perakaunan

Modul Perakaunan

Perakaunan

Hasil

Modul Hasil

Hasil

Hrms

Modul HRMS

HRMS

Pengurusan

Modul Pengurusan

Pengurusan